O NAS

W ramach realizacji procesu rehabilitacji placówka oferuje swoim mieszkańcom różnorodne zajęcia aktywizujące, dostosowane do zainteresowań i możliwości psychofizycznych mieszkańców.

Podstawową formą aktywizującą jest terapia zajęciowa, uzupełniana zajęciami z obszaru działalności kulturalnooświatowej oraz różnymi imprezami rekreacyjno-rozrywkowymi organizowanymi poza terenem domu. Ponadto placówka zapewnia kompetentną pomoc psychologiczną, opiekę pielęgniarską (24 h/dobę) opiekę medyczną i rehabilitacyjną (lekarz pierwszego kontaktu, lekarz psychiatra, fizjoterapeuta) jak również umożliwia praktykowanie religijne, zgodne z wyznaniem mieszkańców.

Wyposażenie

 • pokoje dziennego pobytu
 • dyżurki opiekuńczo-pielęgniarskie
 • gabinet pomocy doraźnej
 • 3 sale rehabilitacyjno-terapeutyczne
 • sala terapii wodnej
 • sale terapii zajęciowej
 • salę gimnastyczną
 • kuchnię ogólnego żywienia
 • 3 kuchnie podręczne umożliwiające samodzielne przygotowanie małych posiłków
 • miejsce kultu religijnego
  stołówkę
 • biblioteczkę
 • parking dla odwiedzających