TERAPIA

Celem terapii zajęciowej jest usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć. Dobierane są w taki sposób, aby pozytywnie wpływały na stan psychofizyczny mieszkańca.
W DPS Szyldak oferujemy szereg różnorodnych form terapeutycznych, gdzie każdy może wybrać taki rodzaj zajęć, który najbardziej mu odpowiada, a jednocześnie sprzyja osiąganiu jak najlepszych efektów terapeutycznych. Zajęcia dostosowane są do możliwości i umiejętności każdego mieszkańca. W naszym Domu terapeuci wykorzystują następujące formy terapii: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, ergoterapia (prace porządkowe, krawieckie, kulinarne), ludoterapia, relaksacja (trening autogenny Schultza), zajęcia rekreacyjne, kulturalno-rozrywkowe, zajęcia logopedyczne. Ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie mieszkańców ma terapia duchowa. Spotykają się oni na codziennej modlitwie w Kaplicy znajdującej się w DPS-ie. Uczestniczą w nabożeństwach (Msze Święte, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Droga Krzyżowa), angażują się w śpiew i czytania liturgiczne. W ramach terapii zajęciowej mieszkańcy wyjeżdżają na różne imprezy okolicznościowe organizowane przez inne zaprzyjaźnione DPS-y
i biorą również udział w przedsięwzięciach przygotowywanych przez nasz Dom. Organizowane są też wyjazdy do lasu, na grzyby, nad jezioro, na wczasy, na pielgrzymki.
Mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w psychoterapii grupowej i indywidualnej. Wdrożony został także program „Psychoedukacja grupowa w schizofrenii i zaburzeniach schizoafektywnych”, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać wiedzę z zakresu schizofrenii, wymienić się doświadczeniami na temat możliwości leczenia, jak również opracować możliwości samopomocy. Kolejnym etapem jest „Trening inteligencji emocjonalnej”, który pomaga nazywać emocje i otwarcie o nich mówić. Uczy również radzić sobie z negatywnymi uczuciami przygnębienia i depresyjnym nastrojem.

Stosunkowo nową formą terapii w DPS Szyldak jest Biofeedback – trening umysłu, mający na celu naukę osiągania relaksu, koncentracji oraz pogłębiania samoświadomości.
Terapia zajęciowa skupia się przede wszystkim na maksymalnym rozwoju umiejętności, które mogą umożliwić samodzielne życie, a nawet podjęcie zatrudnienia.

DPS posiada również C-EYE pozwalające na kontakt   z osobami z barierami komunikacyjnymi:

• osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym
• po urazach mózgowo-czaszkowych
• po udarach, wylewach
• po niedotlenieniach
• po interwencjach neurochirurgicznych
• pacjenci z SM, SLA, w zespole zamknięcia
• osoby porażone czterokończynowo
• seniorzy z chorobami neurodegeneracyjnymi
• dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (z deficytami wzrokowymi i poznawczymi)
• osoby z autyzmem.