OPIEKA

Dom świadczy całodobowe usługi opiekuńcze, realizowane przez 15-osobowy zespół opiekunów i pokojowych, zorganizowanych w dziale opieki stacjonarnej. Nasze zadania koncentrują się na pielęgnacji, dbałości o higienę osobistą podopiecznych oraz zapewnieniu ładu i porządku w ich najbliższym otoczeniu.

Staramy się jednak szerzej pojmować opiekę
i urzeczywistniać jej idee poprzez budowanie atmosfery partnerskiej współpracy
i współdziałania z podopiecznymi oraz poprzez współtworzenie ich codzienności i empatyczne asystowanie i towarzyszenie w jej przeżywaniu. Naszym działaniom przyświeca hasło: „Traktuj podopiecznego tak, jak chciałbyś, żeby ciebie traktowano”.