UWAGA!!!!

UWAGA!!!!

 !!!UWAGA!!!

KWARANTANNA- OD 01.03.2020 

ZAKAZ ODWIEDZIN DO ODWOŁANIA 

Z POWODU OCHRONY PENSJONARIUSZY 

PRZED POTENCJALNYM ŹRÓDŁEM 

ZAKAŻENIA SARS-2 COVID-19

 

 

Dodaj komentarz